TECHNIKA           MŁODY TECHNIK - Jak to działa?                 

 

PSO. Planowanie pracy

 

BHP

 

Ochrona praw autorskich

 

Logo, znak towarowy

 

Rozwój techniki i wynalazcy w tej dziedzinie

 

Polscy i zagraniczni wynalazcy techniki.   Wynalazcy i odkrycia

 

Wynalazcy w dziedzinie mechaniki i transportu

 

RYSUNEK TECHNICZNY

 

Rola rysunku technicznego                      Rysunek techniczny – on line

 

Formaty arkuszy

 

Zasady rysowania

 

Aksonometra - wiedza

 

Aksonometria

 

Aksonometra stożka

 

Zasady rzutowania prostokątnego

 

Bryły do rzutowania 1

 

Bryły do rzutowania 2

 

Bryły do rzutowania 3

 

Rysowanie brył na podstawie rzutów

 

Brakujące rzuty

 

Wymiarowanie online

 

Ćwiczenia z wymiarowania

 

Test z rysunku technicznego

------------------------------------------------------------------------------

Czytanie map i planów

 

Klasy zabezpieczeń urządzeń - europejskie etykiety energetyczne

 

Europejskie etykiety ekologiczne. Certyfikaty jakości

 

MECHANIZMY

-------------------------------------------------------------------------------

Mechanizmy

 

Mechanizmy i przekładnie – prezentacja ucznia

 

Historia silników i napędu mechanicznego


Budowa i zasada działania samochodu

-------------------------------------------------------------------------------

METALE

 

Hutnictwo na przestrzeni wieków           Wytapianie surówki


Metaloznawstwo - teoria

 

Metale - ćwiczenia

PIERWSZA POMOC , OCHRONA PPOŻ

 

Samarytanka  ,      Pierwsza pomoc przedmedyczna    ,    Podsumowanie-prezentacja

 

Pierwsza pomoc -TEST     Pierwsza pomoc -karta odpowiedzi do testu

---------------------------------------------------------------------
Ochrona przeciwpożarowa 1 - TEST on line

Ochrona przeciwpożarowa 2   ,     Zasady zachowania w razie pożaru

 

Pomiary technologiczne

 

Rodzaje suwmiarek    


Rodzaje mikrometrów

 

Pomiar suwmiarką           Wirtualna suwmiarka            Wirtualna suwmiarka

ćwiczenie 1

ćwiczenie 2

ćwiczenie 3

ćwiczenie 4

ćwiczenie 5

ćwiczenie 6

ćwiczenie 7

ćwiczenie 8

ćwiczenie 9

ćwiczenie 10  

 

WŁÓKIENNICTWO

 

Surowce włókiennicze   (Projekt Leonardo)           Surowce włókiennicze

 

Włókna naturalne, sztuczne i syntetyczne ------ karta pracy

 

Tkanina wyrób włókienniczy             

 

Dzianina

 

Sprawdzian

 

Znaki informacyjne na wyrobach włókienniczych a konserwacja wyrobów. Odplamianie.


TWORZYWA SZTUCZNE

-------------------------------

Tworzywa sztuczne

-------------------------------

BUDOWNICTWO

 

Historia budownictwa  (Projekt Leonardo)

 

Obiekty budowlane  (Projekt Leonardo)

 

Cechy materiałów budowlanych   (Projekt Leonardo)

 

ŚRODOWISKO

 

Oczyszczanie ścieków

 

Konwencjonalne i alternatywne źródła energii

 

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

 

Wychowanie komunikacyjne

 

BRD – karta rowerowa i motorowerowa    Sprawdzian_1    Test 2  Test 3(PDF) Test3( htmlKarta pracy do Test3

 

Testy ze znaków drogowych

 

Symulator – samochód, motocykl

 

Wirtualny egzamin

---------------------------------------------------------------

Skrzyżowanie bezkolizyjne


Karta motorowerowa


Wypadki drogowe 2004roku-przyczyny.

---------------------------------------------------------------

Krzyżówki techniczne

---------------------------------------------------------------

ODŻYWIANIE

 

Skladniki pokarmowe

---------------------------------------------------------------

W zdrowym ciele zdrowy duch

 

FOTOGRAFIA 

 

Aparat fotograficzny - budowa, ćwiczenie