Dwujęzyczność

Języka obcego nauczymy się lepiej, kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.

Jean Duverger

Nauczanie dwujęzyczne jest obecnie bez wątpienia jednym z najbardziej efektywnych sposobów uczenia się jednocześnie języka obcego jak też innych przedmiotów.

To zarówno intensywna nauka języka obcego jak też nauka poprzez język obcy. Język obcy staje się narzędziem do zdobywania informacji, wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin.
Zalety nauczania dwujęzycznego obejmują kilka aspektów:

  • lingwistyczny: poprawienie ogólnej kompetencji w posługiwaniu się językiem obcym, rozwinięcie umiejętności prezentacji oraz ustnej komunikacji w języku obcym, zwiększenie świadomości języka, zarówno polskiego jak i obcego,
  • przedmiotowy: okazja do nauki przedmiotu z różnych perspektyw, dostęp do specjalistycznego słownictwa w języku obcym, przygotowanie do przyszłych studiów i/lub pracy zawodowej,
  • budowanie kompetencji międzykulturowych, rozwijanie umiejętności komunikacji międzykulturowej, uczestniczenie w wyjazdach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych, komunikacja z rodzimymi użytkownikami języka (native speaker)
  • uzyskiwanie międzynarodowych certyfikatów językowych
  • różnicowanie metod i form praktyki szkolnej, wzmacnianie motywacji ucznia.

Nauczanie dwujęzyczne z językiem angielskim

Nauczanie dwujęzyczne z językiem niemieckim

Komentarze są wyłączone.