Dyrekcja

DYREKTOR
mgr Izabela Kowalczyk
Przyjmuje interesantów każdego dnia po umówieniu

WICEDYREKTOR
mgr Beata Makowska-Kotas

WICEDYREKTOR ds. dwujęzyczności
mgr Ewa Wideńska

Komentarze są wyłączone.