Integracja

Nasze Gimnazjum umożliwia naukę młodzieży niepełnosprawnej. Dzieci te mogą się kształcić razem ze zdrowymi, integrować się ze środowiskiem rówieśników.
W naszej szkole zapewnione są specjalne warunki dla uczniów niepełnosprawnych – podjazdy, odpowiednio przystosowane łazienki, poręcze na korytarzach i w toaletach oraz gabinet rahabilitacyjny z natryskami. Każda klasa integracyjna ma zajęcia na parterze.

Klasa integracyjna zapewnia:

  • pracę w małych zespołach (do 20 osób, w tym 3-5 to uczniowie niepełnosprawni),
  • obecność na lekcjach języka polskiego i matematyki dwóch nauczycieli specjalistów, nauczanie salach przystosowanych do potrzeb młodzieży niepełnosprawnej,
  • rehabilitację w nowocześnie wyposażonym gabinecie prowadzonym przez wykwalifikowanego rehabilitanta,
  • zajęcia w świetlicy terapeutycznej,
  • zajecia z logopedą dla uczniów mających kłopoty
  • Warunkiem przyjęcia do klasy integracyjnej jest skierowanie z Poradni Pedagogicznej. Wymagania i formy sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia dostosowanie są do jego stanu i sprawności intelektualnej. Dla uczniów, którzy mają orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz obniżony poziom wymagań poza oceną semestralną nauczyciel przygotowuje ocenę opisową określającą nabyte umiejętności i poczynione postępy.

Komentarze są wyłączone.