Klasy integracyjne

Od początku funkcjonowania gimnazjum w każdym poziomie istniała jedna  klasa integracyjna. Idea nauczania integracyjnego polega na włączaniu do grupy dzieci zdrowych dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami natury fizycznej lub psychicznej. Inaczej mówiąc klasa integracyjna liczy od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 to uczniowie z orzeczeniami wydanymi przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne o potrzebie kształcenia w klasach integracyjnych. Wśród dzieci z orzeczeniami bywają dzieci z niepełnosprawnością ruchową, problemami zdrowotnymi np. wada serca, cukrzyca, itp. Dzieci z nerwicą, stanami lekowymi, zaburzeniem CUN, ADHD, autyzmem itp. Przyjmujemy również dzieci z dysleksją, dysgrafią i dysortografią.

W czasie zajęć lekcyjnych na podstawie orzeczenia oraz obserwacji pracy dziecka na lekcji dostosowujemy treści szkolne do indywidualnych potrzeb dziecka. Na wielu lekcjach jest nauczyciel wspomagający, który pomaga uczniom w zrozumieniu zagadnień z lekcji, sporządzaniu notatek, czy rozwiązywaniu zadań. Gdy istnieje taka potrzeba pracuje z wybraną grupą realizując wybrane zagadnienia pomagające opanować podstawowe umiejętności z danego działu.    Nauczyciele wspomagający są specjalistami z danego przedmiotu przygotowanymi dodatkowo przez studia podyplomowe do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Nasze gimnazjum jest przygotowane architektonicznie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Jest podjazd, przystosowane toalety, zajęcia klas integracyjnych odbywają się w salach na parterze, sale i ławki są dostosowywane pod kątem potrzeb konkretnych uczniów. Szkoła posiada dobrze wyposażoną salę logopedyczną.

Poza zajęciami lekcyjnymi uczniowie mogą korzystać z pomocy logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz rehabilitanta. Uczestniczą w zajęciach wyrównawczych oraz przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Uczniowie klas integracyjnych w pełni uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział w dniach tematycznych, przygotowują przedstawienia teatralne, uczestniczą w spektaklach teatralnych, Turniejach Klas Integracyjnych, biorą udział w rajdach pieszych w ramach Szkolnego Koła Turystycznego „Rajdowicz”, w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych. Relacje z wybranych wydarzeń znajdują się poniżej.

Komentarze są wyłączone.