Nauczyciele

język polski
mgr Dorota Dorosińska
mgr Katarzyna Strzelecka
mgr Żaneta Chmielecka
mgr Marzanna Kaśniewska

język angielski
mgr Adrian Dembski
mgr Monika Kijewska
mgr Joanna Pasińska
mgr Kinga Chrzęst-Lipińska

język niemiecki
mgr Izabela Kowalczyk
mgr Dieter-Hans Bahl
mgr Maria Janik-Urbaniak
mgr Ewa Wideńska
mgr Magdalena Zabłocka
mgr Małgorzata Kaczmarek-Hałka
mgr Anna Łęcka

język francuski
mgr Jadwiga Chabelska

historia, wos
mgr Iwona Błaszczyk
mgr Beata Makowska-Kotas
mgr Barbara Muras
mgr Paweł Farid Zbidi

matematyka
mgr Danuta Królikowska
mgr Ilona Ksyta
mgr Joanna Kapała

chemia
mgr inż. Dorota Dzierżawska-Klimkiewicz

fizyka
mgr Bożena Rados

geografia
mgr Aleksandra Dukat
mgr Marzena Zbidi

biologia
mgr Maria Kmieć
mgr Anna Fidrysiak

informatyka, technika
mgr Kamila White

wychowanie fizyczne
mgr Dominik Kopeć
mgr Andrzej Chmiel
mgr Krzysztof Gajderowicz
mgr Piotr Paluch
mgr Michał Ciupiński
mgr Halina Płuciennik
mgr Przemysław Grabowski

sztuka, zajęcia artystyczne
mgr Barbara Bańczyk
mgr Marzanna Kaśniewska
mgr Alicja Tarkowska

religia
mgr Halina Domagała
ks. Artur Trznadel

pedagog
mgr Joanna Dzikorska

bibliotekarz
mgr Alicja Tarkowska

psycholog
dr Paweł Rasmus

doradca metodyczny
mgr Barbara Muras

Komentarze są wyłączone.