Rada Rodziców

 

Przewodnicząca – Małgorzata Czapnik

Zastępca – Sławomir Furmanek

Sekretarz – Joanna Dziąg

 

 

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na konto:

Getin Noble Bank 93 1560 0013 2001 0437 1000 0001

 

Spotkania Rady Rodziców odbywają się co miesiąc, zawsze na dwa dni przed zebraniami oraz konsultacjami.

Każdy rodzic może przybyć na takie spotkanie. Zagadnienia, które należy omówić z Dyrekcją szkoły, mogą być  zgłaszanie bezpośrednio do przewodniczącego Rady lub zastępcy. Przedstawiciele rad klasowych, którzy biorą czynny udział w zebraniach Rady Rodziców, mogą udzielić informacji na temat decyzji przez nią podjętych.

Komentarze są wyłączone.