Wymiana międzynarodowa (29.09.2018 – 05.10.2018)

  • Autor: gim43
  • 18 października 2018
  • Możliwość komentowania Wymiana międzynarodowa (29.09.2018 – 05.10.2018) została wyłączona

Już po raz siódmy odbyła się międzynarodowa wymiana młodzieży między Publicznym Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa a zaprzyjaźnionym Gymnasium Marianum z Warburga.

W tym roku szkolnym dołączyli również do wymiany uczniowie klas dwujęzycznych naszej szkoły.

W sumie wzięło udział w wymianie 21 uczniów (9 uczniów z Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa i 11 ze Szkoły Podstawowej nr 162 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi).

Uczniowie mieszkali u rodzin goszczących, co sprzyjało lepszej integracji, dawało możliwość doskonalenia umiejętności językowych i poznania życia codziennego w rodzinie niemieckiej.

Uczniowie mieli możliwość zwiedzić szkołę, wziąć udział w zajęciach lekcyjnych i sportowych.

Wymiana obfitowała w wiele wspólnych przedsięwzięć, na przykład: zwiedzanie Warburga, wizyta u burmistrza w ratuszu, wycieczka do zoo w Sababurg, do Essen do kopalni węgla kamiennego, do Paderborn, gdzie atrakcją była hala wspinaczkowa i największe na świecie muzeum komputerów.

Niezwykłym wydarzeniem było uczestnictwo w pochodzie na Oktoberfest.

Partnerzy niemieccy odwiedzą nas w marcu. Termin kolejnego spotkania to: 23.03.2019- 29.03.2019.

Opiekunami młodzieży niemieckiej była Pani Ingrid Schwalm i Pan Frederik Czech.
Opiekunami młodzieży polskiej była Magdalena Zabłocka, Ewa Wideńska i Iwona Błaszczyk.

Link do strony naszego partnera niemieckiego: https://marianum-warburg.de/schulprofil/fahrten/polen/

Projekt wymiany jest dofinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (Jugendwerk).

Komentarze są wyłączone.